Złącza

Różnorodne złącza do węży, końcówki do węży, armatura t.j. kołnierze, rury, łuki.