Rolnictwo

   

Irygacja

 • płaski wąż nitrylowy
 • PVC wąż płaski
 • złącza systemu Perrot
 • kolektory ssące
 • złącza systemu Storz
 • zawory kulowe

 

Nawadnianie

 • PVC wąż płaski
 • gumowy wąż do wody
 • płaski wąż nitrylowy
 • zasuwy mosiężne i kulowe
 • system Storz
 • PP-złączka zaciskowe

 

Biogaz

 • rury ciśnieniowe PVC
 • kształtki PVC oraz PE
 • zasuwy nożowe
 • zawory kulowe do gazu
 • wąż gumowy do chłodnic według DIN 73411-79
 • wąż PVC ssawno-tłoczny

   

Wozy asenizacyjne

 • wąż PVC ssawno-tłoczny do zastosowania
  na wozie asenizacyjnym
 • wąż do odsysania gnojówki
 • rozlewacz gnojowicy
 • system Perrot
 • MZ zasuwy mosiężne

 

Opryskiwanie

 • wąż PVC do zwalczania szkodników
 • wąż PVC ssawno-tłoczny
 • manometery
 • kształtki PP
 • zlączki systemu Kamlok z polipropylenu
 • opaski do węży i dalszy asortyment

 

Nawożenie

 • wąż PVC ssawno-tłoczny do nawożenia
 • wąż PVC ssawno-tłoczny do gnojówki
 • złącza System Perrot, Storz
 • szybkozłączka
 • rozlewacze gnojowicy
 • kielichy gumowe

   

Rozrzucanie gnojowicy

 • odporny na rozciąganie płaski wąż poliuretanowy
 • płaski wąż nitrylowy
 • złącza systemu Storz
 • pierścienie zaciskowe
 • system Perrot
 • wąż PVC ssawno-tłoczny do gnojówki

 

Handel rolniczy

 • węże PVC ssawno-tłoczne
 • kształtki PVC, PE, PP, ze stali nierdzewnej,
  z mosiądzu, z żeliwa
 • zawory kulowe i wentyle
 • szybkozłączki
 • wąże do wody

 

Sektor hodowlany

 • kształtki PVC, rury ciśnieniowe
 • zawory kulowe
 • system Speedfit
 • szybkozłącza PP i z mosiądzu
 • kształtki ze stali nierdzewnej
 • węże do gnojowicy